.

Akademik Personel

(Bölüm Başkanı) (Anabilim Dalı Başkanı) (Anabilim Dalı Başkanı) (Anabilim Dalı Başkanı)
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Hadis Anabilim Dalı
Hadis Bilim Dalı
Prof. Dr. Veli ATMACA
Arş. Gör. Ali Rıza KARA
Arş. Gör. Hakan TAHTACI
Hadis İlimleri ve Usûlü Bilim Dalı
Tefsir Anabilim Dalı
Kur'ân İlimleri ve Tefsir Usûlü Bilim Dalı
Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kırâat İlmi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih CANKURT
Tefsir Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TURHAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mahfuz ATA
Arş. Gör. Kemal TÜRKMEN
Arş. Gör. Murat BAHAR
Fıkıh Anabilim Dalı
Fıkıh Usûlü Bilim Dalı
Fıkıh Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray SİPAHİ
Arş. Gör. Fatih AVCI
Arş. Gör. Meral SABUN
Kelam ve İtikadî İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
Kelam Bilim Dalı
Arş. Gör. Ahmet GENÇDOĞAN
İtikâdî İslam Mezhepleri Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ebru KOÇAK
Tasavvuf Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer DİLMEN
Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan ERDOĞAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Recep KIRCI
Öğr. Gör. Aya Nasr EL KATREY
Öğr. Gör. Dr. Badran Thaeer Abdulqader QUMRI
Öğr. Gör. Dr. Yasir ALOTHMAN
Öğr. Gör. Ramazan AKSOY
Arş. Gör. Elmas Ruşen BARUT
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Mantık Bilim Dalı
Felsefe Tarihi Bilim Dalı
İslam Felsefesi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Arife ÜNAL SÜNGÜ
Arş. Gör. Feyza NALCI İPEKYÜZ
Din Bilimleri Anabilim Dalı
Din Sosyolojisi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim AKKUŞ
Arş. Gör. Kerem Tarık ŞAHİNER
Din Psikolojisi Bilim Dalı
Doç. Dr. Orhan GÜRSU
Din Felsefesi Bilim Dalı
Din Eğitimi Bilim Dalı
Prof. Dr. Şükrü KEYİFLİ
Dinler Tarihi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Osman ERASLAN
Arş. Gör. Dr. İbrahim KORHAN
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Siyer-i Nebî ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
Siyer-i Nebi Bilim Dalı
İslam Tarihi Bilim Dalı
Doç. Dr. İzzetullah ZEKİ
Dr. Öğr. Üyesi Necati AYKON
Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Osmanlı Türkçesi Bilim Dalı
Doç. Dr. Nurettin ÇALIŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Kübra YILMAZ
İslamî Türk Edebiyatı Bilim Dalı
İslam Sanatları ve Dini Mûsiki Anabilim Dalı
İslam Sanatları Bilim Dalı
Dinî Mûsiki Bilim Dalı
Öğr. Gör. Furkan CEYLAN
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Prof. Dr. Ahmet ONAY (Emekli)
Prof. Dr. Hasan Ali GÖRGÜLÜ (Emekli)
Doç. Dr. Necati AVCI (Merhum) (21.11.2020)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan COŞAR (Nakil) (2014-2018)
Dr. Öğr. Üyesi Mesut CEVHER (Nakil) (2014-2016)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CORA (Nakil) (2014-2018)
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÜNAL (Nakil) (2014-2018)
Öğr. Gör. Abdülhamit KILIÇ (Nakil) (2020-2022)
Öğr. Gör. Ahmet Musa ÜSTÜNBAŞ (Nakil) (2020-2022)
Öğr. Gör. İman El-KASABİ (Nakil) (2014-2017)