.

Akademik Personel

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Hadis Anabilim Dalı
Hadis Bilim Dalı
Prof. Dr. Veli ATMACA (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TAHTACI
Arş. Gör. Dr. Ali Rıza KARA
Hadis İlimleri ve Usûlü Bilim Dalı
Tefsir Anabilim Dalı
Kur'ân İlimleri ve Tefsir Usûlü Bilim Dalı
Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kırâat İlmi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih CANKURT (Anabilim Dalı Başkanı)
Tefsir Bilim Dalı
Prof. Dr. Yasin PİŞGİN
Doç. Dr. Mehmet Mahfuz ATA (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TURHAN
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAHAR
Dr. Öğr. Üyesi Saliha TÜRCAN
Arş. Gör. Kemal TÜRKMEN
Fıkıh Anabilim Dalı
Fıkıh Usûlü Bilim Dalı
Fıkıh Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AVCI
Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray SİPAHİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Meral SABUN
Kelam ve İtikadî İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
Kelam Bilim Dalı
Arş. Gör. Ahmet GENÇDOĞAN
İtikâdî İslam Mezhepleri Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ebru KOÇAK (Anabilim Dalı Başkanı)
Tasavvuf Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer DİLMEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan ERDOĞAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mahmut OLÇUN
Dr. Öğr. Üyesi Recep KIRCI
Öğr. Gör. Asım Derda KÖSE
Öğr. Gör. Aya Nasr MOHAMMED EL KATREY
Öğr. Gör. Dr. Ramazan AKSOY
Arş. Gör. Elmas Ruşen BARUT
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Mantık Bilim Dalı
Felsefe Tarihi Bilim Dalı
İslam Felsefesi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Arife ÜNAL SÜNGÜ (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Feyza NALCI İPEKYÜZ
Din Bilimleri Anabilim Dalı
Din Sosyolojisi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim AKKUŞ
Arş. Gör. Kerem Tarık ŞAHİNER
Din Psikolojisi Bilim Dalı
Prof. Dr. Orhan GÜRSU
Din Felsefesi Bilim Dalı
Din Eğitimi Bilim Dalı
Prof. Dr. Şükrü KEYİFLİ (Bölüm Başkanı)
Dinler Tarihi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KORHAN
Dr. Öğr. Üyesi Osman ERASLAN (Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Siyer-i Nebî ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Necati AYKON (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. İzzetullah ZEKİ
Siyer-i Nebi Bilim Dalı
İslam Tarihi Bilim Dalı
Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nurettin ÇALIŞKAN (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Osmanlı Türkçesi Bilim Dalı
İslamî Türk Edebiyatı Bilim Dalı
İslam Sanatları ve Dini Mûsiki Anabilim Dalı
İslam Sanatları Bilim Dalı
Dinî Mûsiki Bilim Dalı
Öğr. Gör. Furkan CEYLAN
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Prof. Dr. Ahmet ONAY (Emekli)
Prof. Dr. Hasan Ali GÖRGÜLÜ (Emekli)
Doç. Dr. Necati AVCI (Merhum) (21.11.2020)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan COŞAR (Nakil) (2014-2018)
Dr. Öğr. Üyesi Mesut CEVHER (Nakil) (2014-2016)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CORA (Nakil) (2014-2018)
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÜNAL (Nakil) (2014-2018)
Öğr. Gör. Abdülhamit KILIÇ (Nakil) (2020-2022)
Öğr. Gör. Ahmet Musa ÜSTÜNBAŞ (Nakil) (2020-2022)
Öğr. Gör. İman El-KASABİ (Nakil) (2014-2017)