.

Akademik Personel

(Bölüm Başkanı) (Anabilim Dalı Başkanı) (Bölüm Başkanı) (Anabilim Dalı Başkanı) (Bölüm Başkanı) (Anabilim Dalı Başkanı) (Anabilim Dalı Başkanı)
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Hadis Anabilim Dalı
Hadis Bilim Dalı
Prof. Dr. Veli ATMACA
Arş. Gör. Ali Rıza KARA
Arş. Gör. Hakan TAHTACI
Hadis İlimleri ve Usûlü Bilim Dalı
Tefsir Anabilim Dalı
Kur'ân İlimleri ve Tefsir Usûlü Bilim Dalı
Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kırâat İlmi Bilim Dalı
Tefsir Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mahfuz ATA
Arş. Gör. Kemal TÜRKMEN
Fıkıh Anabilim Dalı
Fıkıh Usûlü Bilim Dalı
Fıkıh Bilim Dalı
Arş. Gör. Fatih AVCI
Arş. Gör. Meral SABUN
Kelam ve İtikadî İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
Kelam Bilim Dalı
Arş. Gör. Ahmet GENÇDOĞAN
İtikâdî İslam Mezhepleri Bilim Dalı
Tasavvuf Anabilim Dalı
Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Ramazan AKSOY (Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr. Gör. Abdülhamit KILIÇ
Öğr. Gör. Ahmet Musa ÜSTÜNBAŞ
Öğr. Gör. Aya Nasr EL KATREY
Öğr. Gör. Badran Thaeer Abdulqader QUMRI
Öğr. Gör. Yasir ALOTHMAN
Arş. Gör. Elmas Ruşen BARUT
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Mantık Bilim Dalı
Felsefe Tarihi Bilim Dalı
İslam Felsefesi Bilim Dalı
Arş. Gör. Feyza NALCI
Din Bilimleri Anabilim Dalı
Din Sosyolojisi Bilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet ONAY
Din Psikolojisi Bilim Dalı
Din Felsefesi Bilim Dalı
Din Eğitimi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Arife ÜNAL SÜNGÜ
Dinler Tarihi Bilim Dalı
Arş. Gör. Osman ERASLAN
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Siyer-i Nebî ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
Siyer-i Nebi Bilim Dalı
İslam Tarihi Bilim Dalı
Doç. Dr. Necati AVCI
Dr. Öğr. Üyesi İzzetullah ZEKİ
Dr. Öğr. Üyesi Necati AYKON
Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Osmanlı Türkçesi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇALIŞKAN
İslamî Türk Edebiyatı Bilim Dalı
İslam Sanatları ve Dini Mûsiki Anabilim Dalı
İslam Sanatları Bilim Dalı
Dinî Mûsiki Bilim Dalı