.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Yasin PİŞGİN
Dekan V.
ypisgin@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 29 20
Dekan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Osman ERASLAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dekan Yardımcısı
oeraslan@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 29 22
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan ERDOĞAN
Dekan Yardımcısı
terdogan@mehmetakif.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Serkan ÖZSU
Fakülte Sekreteri
sozsu@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 29 30
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Yasin PİŞGİN - Başkan
Prof. Dr. Şükrü KEYİFLİ (Bölüm Başkanı) - Üye
Doç. Dr. Nurettin ÇALIŞKAN - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Necati AYKON - Üye
Prof. Dr. Veli ATMACA (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı) - Üye
Fakülte Sekreteri Serkan ÖZSU - Raportör
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Yasin PİŞGİN - Başkan
Prof. Dr. Şükrü KEYİFLİ (Bölüm Başkanı) - Üye
Prof. Dr. Veli ATMACA (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı) - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Necati AYKON - Üye
Fakülte Sekreteri Serkan ÖZSU - Raportör
Doç. Dr. Nurettin ÇALIŞKAN - Üye
Birim Danışma Kurulu
Prof. Dr. Yasin PİŞGİN - Başkan
Prof. Dr. Veli ATMACA (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı) - Üye
Doç. Dr. Nurettin ÇALIŞKAN - Başkan Yardımcısı
Fakülte Sekreteri Serkan ÖZSU - Raportör

fakültemiz