.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Mehmet KARACA
Dekan V.
mkaraca@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 29 20
Dekan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇALIŞKAN
Dekan Yardımcısı
ncaliskan@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 29 20
Fakülte Sekreteri
Süleyman YARAR
Fakülte Sekreteri
syarar@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 29 30
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Mehmet KARACA - Başkan
Prof. Dr. Ahmet ONAY - Üye
Doç. Dr. Necati AVCI - Üye
Prof. Dr. Veli ATMACA - Üye
Fakülte Sekreteri Süleyman YARAR - Raportör
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Mehmet KARACA - Başkan
Fakülte Sekreteri Süleyman YARAR - Raportör
Prof. Dr. Ahmet ONAY - Üye
Prof. Dr. Veli ATMACA - Üye
Doç. Dr. Necati AVCI - Üye
Birim Danışma Kurulu
Fakülte Sekreteri Süleyman YARAR - Raportör

hakkımızda