.

Telefon Rehberi

ADI SOYADI

UNVAN TELEFON NO
Prof. Dr. Mehmet KARACA Dekan V. 29 29
Doç. Dr. Nurettin ÇALIŞKAN Dekan Yardımcısı 29 22
Serkan ÖZSU Fakülte Sekreteri  29 30
Fatma ZENGİN Özel Kalem-Yazı İşleri 29 20
Fadime SARIKAYA Şef/Mali İşler  29 35
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Derya YILDIZ Personel İşleri 29 25
Tuğba AKSÖZ Bölüm Sekreteri 29 33
Ali YILMAZ Öğrenci İşleri 29 23
Seda IŞIKLI Öğrenci İşleri 29 24
Fevzi AY – Çiğdem TURAL  Teknik-Temizlik İşleri 29 26
Fax   213 29 21
Güvenlik 29 37


TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Veli ATMACA Öğretim Üyesi 29 52
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mahfuz ATA Öğretim Üyesi 29 53
Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray SİPAHİ Öğretim Üyesi 29 56
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TURHAN Öğretim Üyesi 29 61
Öğr. Gör. Ramazan AKSOY Öğretim Elemanı 29 54
Öğr. Gör. Abdülhamit KILIÇ Öğretim Elemanı 29 55
Öğr. Gör. Yasir ALOTHMAN Öğretim Elemanı 29 57
Öğr. Gör. Aya Nasr ELKATREY Öğretim Elemanı 29 58
Öğr. Gör. Ahmet Musa ÜSTÜNBAŞ Öğretim Elemanı 29 64
Öğr. Gör. Badran QUMRI Öğretim Elemanı 29 67
Öğr. Gör. Fatih CANKURT Öğretim Elemanı 29 68
Arş. Gör. Meral SABUN Araştırma Görevlisi 29 32
Arş. Gör. Ahmet GENÇDOĞAN Araştırma Görevlisi 29 59
Arş. Gör. Hakan TAHTACI Araştırma Görevlisi 29 60
Arş. Gör. Ali Rıza KARA Araştırma Görevlisi 29 62
Arş. Gör. Elmas Ruşen BARUT Araştırma Görevlisi 29 63
Arş. Gör. Kemal TÜRKMEN Araştırma Görevlisi 29 65
Arş. Gör. Fatih AVCI Araştırma Görevlisi 29 66
Arş. Gör. Ebru KOÇAK Araştırma Görevlisi 29 32


İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Nurettin ÇALIŞKAN Öğretim Üyesi 29 86
Dr. Öğr. Üyesi Necati AYKON Öğretim Üyesi 29 87 
Dr. Öğr. Üyesi Kübra YILMAZ Öğretim Üyesi 29 89
Dr. Öğr. Üyesi İzzetullah ZEKİ Öğretim Elemanı 29 88
Öğr. Gör. Furkan CEYLAN Öğretim Elemanı 29 84


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ahmet ONAY Öğretim Üyesi 29 70
Dr. Öğr. Üyesi Arife ÜNAL SÜNGÜ Öğretim Üyesi 29 74
Arş. Gör. Osman ERASLAN Araştırma Görevlisi 29 69
Arş. Gör. Feyza NALCI Araştırma Görevlisi 29 72
Arş. Gör. İbrahim KORHAN Araştırma Görevlisi 29 75
İletişim