.

Öğrenci Danışmanları

1. Sınıflar: Dr. Öğr. Üyesi Kübra YILMAZ

2. Sınıflar: Öğr. Gör. Ramazan AKSOY

3. Sınıflar: Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TURHAN

4. Sınıflar: Dr. Öğr. Üyesi Necati AYKON


öğrenci