.

Kalite Politikamız

Kalite Politikası

Fakültemiz, belirlediği vizyonu ve misyonu çerçevesinde kurumsal değerlerini yansıtmayı, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarındaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere, sürekli iyileştirme ve geliştirmeye dayalı yenilikçi bir politika benimsemeyi ilke edinmiştir. İç ve dış paydaşları tarafından benimsenen kalite yönetimi anlayışı ile araştırmacı, paylaşımcı bir öğretim kültürü oluşturmayı ve aynı zamanda kaliteyi bir kültür haline getirmeyi amaç edinmiştir.

Bu kapsamda İlahiyat Fakültesi olarak kalite politikamız;

 • İlahiyat alanında ulusal/uluslararası düzeyde nitelikli bilgi ve beceri üretimini,
 • İnsan kaynaklarında mevcut olan bilgi ve beceri potansiyelini geliştirmeyi,
 • Eğitim-öğretimde öğrenci odaklı yaklaşımı,
 • Ulusal/Uluslararası eğitim öğretim faaliyetlerini ve deneyimleri gözlemleyerek, eğitim metotlarının güncellenmesini,
 • Bilimsel araştırma ve sanat faaliyetlerinin kalitesinin arttırılmasını,
 • Nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesini ve istihdamını sağlamayı,
 • Eğitim-öğretim ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini,
 • İlahiyat alanının getirdiği sorumluluk bilinci doğrultusunda topluma katkı sağlamayı,
 • Kalitenin arttırılmasına dair tüm bu hedeflerin hayata geçirilmesinde akademisyenlerimiz, personelimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile olduğu gibi iç ve dış paydaşlar ile de iş birliğini sağlamayı

esas alır.

kalite

 • Kalite Politikamız
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Birim Danışma Kurulu
 • Öğrenci Kalite Kurulu