.

Misyon Vizyon

Misyon

Akademik yapılanması ve bünyesinde bulunan bölümleriyle fakültemizde, çağın gerekleri ve ülkenin ve İslam aleminin ihtiyaçları doğrultusunda ilahiyat ve din bilimleri konusunda araştırmalar yapmayı, kamu ve özel sektörün bu alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Fakültemizde vereceğimiz eğitimle, hızla değişen dünyada analitik düşünme yeteneği kazanan ve sorunlar karşısında özgün çözüm önerileri üretebilen, öğrenen, paylaşan ve insanî değerlere saygılı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Fakültemiz, İslam Dinine öncelik vererek, ilahiyat ve din bilimleri alanında seviyeli ve özgün bilgi üreten, toplumsal ve mesleki etik değerlere sahip, takım çalışmasına önem veren, araştırmacı, paylaşımcı, bir öğretim ve araştırma kültürü oluşturma ile bu doğrultuda öğrenciler yetiştirme misyonuna sahiptir.

Vizyon

Fakültemizin vizyonu, İslam Dinini esas alarak, ilahiyat ve din bilimleri alanında, yaptığı araştırmalar ve ürettiği bilgiler ile İslam dünyası ve Batı kültürü için öncü-dönüştürücü bir fakülte olmaktır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları 
Fakültemiz mezunlarının çok geniş yelpazede iş bulma imkanı vardır. Mezunlarımızın görev alabilecekleri en yaygın alanlar şunlardır:

  • İlahiyat (tefsir, hadis, fıkıh, kelam vd.) veya din bilimleri (din sosyolojisi, din psikolojisi, din eğitimi, dini danışmanlık, İslam felsefesi vd.) alanlarında akademik çalışma yapabilirler.
  • Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı, ilköğretim, lise ve dengi okullarda din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmenliği veya imam hatip liselerinde meslek dersleri öğretmenliği yapabilirler.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt içi birimlerinde (müftü, vaiz, aile irşat ve rehberlik uzmanı, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip vd.) olarak veya yurt dışı birimlerinde (din hizmetleri müşaviri, din hizmetleri ataşesi, din görevlisi vd.) olarak görev alabilirler.
Dekanlık

fakültemiz