.

Koordinatörlükler ve Komisyonlar

Koordinatörlükler

Komisyonlar

kalite

  • Kalite Politikamız
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Birim Danışma Kurulu
  • Öğrenci Kalite Kurulu