.

İdari Personel

Serkan ÖZSU
Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 29 30
E-posta: sozsu@mehmetakif.edu.tr
Fadime SARIKAYA
Şef
Mali İşler / Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon: +90 248 213 29 35
E-posta: fsarikaya@mehmetakif.edu.tr
Derya YILDIZ
Sürekli İşçi
Personel İşleri / Kütüphane İşlemleri
Telefon: +90 248 213 29 25
E-posta: dyildiz@mehmetakif.edu.tr
Ali YILMAZ
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 29 23
E-posta: aliyilmaz@mehmetakif.edu.tr
Fatma KAYACAN ZENGİN
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 29 20
E-posta: fkzengin@mehmetakif.edu.tr
Seda AKIN IŞIKLI
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 29 24
E-posta: saisikli@mehmetakif.edu.tr
Fevzi AY
Sürekli İşçi
Teknik-Temizlik İşleri
Telefon: +90 248 213 29 26
E-posta: fevziay@mehmetakif.edu.tr
Çiğdem TURAL
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +90 248 213 29 26
E-posta: ctural@mehmetakif.edu.tr

fakültemiz