.

Akademik Personel

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Hadis Anabilim Dalı
Hadis Bilim Dalı
Prof. Dr. Veli ATMACA (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TAHTACI
Arş. Gör. Dr. Ali Rıza KARA
Hadis İlimleri ve Usûlü Bilim Dalı
Tefsir Anabilim Dalı
Kur'ân İlimleri ve Tefsir Usûlü Bilim Dalı
Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kırâat İlmi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih CANKURT (Anabilim Dalı Başkanı)
Tefsir Bilim Dalı
Prof. Dr. Yasin PİŞGİN
Doç. Dr. Mehmet Mahfuz ATA (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TURHAN
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAHAR
Dr. Öğr. Üyesi Saliha TÜRCAN
Arş. Gör. Kemal TÜRKMEN
Fıkıh Anabilim Dalı
Fıkıh Usûlü Bilim Dalı
Fıkıh Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AVCI
Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray SİPAHİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Meral SABUN
Kelam ve İtikadî İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
Kelam Bilim Dalı
Arş. Gör. Ahmet GENÇDOĞAN
İtikâdî İslam Mezhepleri Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ebru KOÇAK (Anabilim Dalı Başkanı)
Tasavvuf Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer DİLMEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan ERDOĞAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mahmut OLÇUN
Öğr. Gör. Asım Derda KÖSE
Öğr. Gör. Aya Nasr MOHAMMED EL KATREY
Öğr. Gör. Dr. Ramazan AKSOY
Arş. Gör. Elmas Ruşen BARUT