.

Akademik Personel

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Siyer-i Nebî ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Necati AYKON (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. İzzetullah ZEKİ
Siyer-i Nebi Bilim Dalı
İslam Tarihi Bilim Dalı
Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nurettin ÇALIŞKAN (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Osmanlı Türkçesi Bilim Dalı
İslamî Türk Edebiyatı Bilim Dalı
İslam Sanatları ve Dini Mûsiki Anabilim Dalı
İslam Sanatları Bilim Dalı
Dinî Mûsiki Bilim Dalı
Öğr. Gör. Furkan CEYLAN