.

Alt Çalışma Grubu Üyeleri

KALİTE GÜVENLİĞİ

Öğr. Gör. Badran Qumri

Arş. Gör. Fatih Avcı

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Öğr. Gör. Aya Nasr Elkatrey

Arş. Gör. Meral Sabun

AR-GE ÇALIŞMALARI

Öğr. Gör. Yasir Alothman

Arş. Gör. İbrahim Korhan

TOPLUMSAL KATKI

Öğr. Gör. İzzetullah Zeki

Arş. Gör. Ahmet Gençdoğan

YÖNETİM SİSTEMİ

Arş. Gör. Ali Rıza Kara

Arş. Gör. Elmas Ruşen Barut

SEKRETERYA

Serkan Özsu (Fakülte Sekreteri V.)

Derya Yıldız (Büro Personeli)kalite