.

Akreditasyon Komisyonları

AKREDİTASYON KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Sipahi (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Yılmaz (Üye)

Arş. Gör. Feyza Nalcı (Üye)

ALT ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

Kalite Güvenliği

Öğr. Gör. Badran Qumri

Arş. Gör. Fatih Avcı

Eğitim-Öğretim

Öğr. Gör. Aya Nasr Elkatrey

Arş. Gör. Meral Sabun

Ar-Ge Çalışmaları

Öğr. Gör. Yasir Alothman

Arş. Gör. İbrahim Korhan

Toplumsal Katkı

Öğr. Gör. İzzetullah Zeki

Arş. Gör. Ahmet Gençdoğan

Yönetim Sistemi

Arş. Gör. Ali Rıza Kara

Arş. Gör. Elmas Ruşen Barut

Sekreterya

Serkan Özsu (Fakülte Sekreteri V.)

Derya Yıldız (Büro Personeli)kalite