.

Kalite Komisyon Raporu

22/12/2020 TARİHLİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU TOPLANTISI


GÜNDEM


1- 11/12/2020 Tarihinde yapılan Fakülte Akademik Kurul Toplantısının değerlendirilmesi
2- Fakültemiz Akreditasyon Kurulu ile İlgili alınan kararların değerlendirilmesi
3- AKTS- Bologna Sürecimizin değerlendirilmesi
4- Fakültemiz Eğitim Öğretim Faaliyetlerimizin Değerlendirilmesi


ALINAN KARARLAR


1- Akademik Kurul toplantısında alınan karalar içinde yer alan Fakültemiz Dergisine makale gönderecek olan akademik personel ile ilgili yapılacak çalışmalarda komisyon olarak Fakültemiz dergi yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Necati AYKON’a yardımcı olunması
2- Fakültemiz Akreditasyon Kurulumuzca alınan kararlar ile ilgili Fakülte Yönetimine destek olunması
3- AKTS- Bologna Sürecimizin tamamlanabilmesi için verilerin Akademik personelimizce girişlerinin takip edilmesinin uygunluğuna, sürecin bir an evvel tamamlanmasının sağlanması için destek olunmasına
4- Fakültemiz Eğitim Öğretim Faaliyetlerimizin Değerlendirilmesi ile ilgili Fakülte Birim Karnesi, Uzaktan eğitim Uygulama verilerine göre eksikliklerin belirlenmesi için çalışma yapılmasının uygunluğuna
Fakültemiz web sayfasında yer alan kalite başlığı altında yer alan verilerin güncellenmesinin, Fakültemizin tanıtımı, değerlendirilmesi için gerekli olduğu kararlarına varılmıştır.

kalite