.

İslam Medeniyeti


İSLAM DÜŞÜNCE VE MEDENİYETİ

TARİHİ

KONUŞMACI

KONUSU

 

 

27 ŞUBAT 2019

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ YUSUF AÇIKEL

(S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

(Hadis)

 

Hadis Uğruna Yapılan Yolculukların Sebep ve Sonuçları

 

6 MART 2019

 

Prof. Dr. Veli ATMACA

 

Hz. Peygamber ve İslam Öncesi Araplarda (Cahiliyede ) Tıp

 

 

13 MART 2019

 

PROF.DR. TALAT SAKALLI

(S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi) (Hadis)

 

Sünnetin Anlaşılması

 

 

 

20 MART 2019

 

PROF. DR. İSHAK ÖZGEL

(S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

(Tefsir)

 

Kuran’ın Ana Konuları ve Tefekkür Geleneğimiz

 

 

27 MART 2019

DOÇ.DR. RECEP TUZCU

DR.ÖĞR. ÜYESİ MUSA ERKAYA

(Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyeleri)

(Hadis)

 

Hanefilikte Hadis ve Sünnet İle

Hz. Peygamber ve Mizah

 

 

3 NİSAN 2019

 

PROF. DR. Oğuz GÜRSOY

MAKÜ- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

İnsan Sağlığı Açısından Süt ve Süt Ürünleri : Doğru Bilinen Yanlışlar

 

24 NİSAN 2019

DOÇ. DR. OSMAN ORUÇHAN

DOÇ. DR. AHMET ÜRKMEZ

(Pamukkale Ünv. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri)

(Hadis)

 

Hadis Münekkitlerinin Güvenilirliği ve

Hadis Ahlak İlişkisi

30 NİSAN 2019

DOÇ. DR. ÖMER ÖZPINAR

Necmettin Erbakan Ünv. İlahiyat Fakültesi

(Hadis)

 

 

Dinde Delil Olma Değeri Bakımından Sünnet

 

 

8 MAYIS 2019

PROF. DR. İSMAİL YAKIT

(Akdeniz Ünv. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

(Felsefe ve Bilim Tarihi)

 

Türklüğü Tartışılan Meşhurlar

 

15 MAYIS 2019

PROF. DR. SAFFET SARIKAYA

S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi) (Mezhepler Tarihi)

 

Günümüzde Ehl-i Sünnet Algısı ve Selefilik

 

 


 

kalite