.

İrfan Meclisi

 

İRFAN MECLİSİ

Tarihi

Konuşmacı

Konusu

 

 

26 Şubat 2019

 

Prof. Dr. Sadık AKDEMİR

SDÜ İlahiyat Fakültesi

 

Vakıf Medeniyeti

 

5 Mart 2019

Doç. Dr. Ayşe Gül MUTLU (MAKÜ Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

 

 

Biyolog Gözü ile Evrim ve İslâm

 

 

12 Mart 2019

Prof. Dr. Hasan BABACAN (MAKÜ Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

İstiklal Harbi ve Cephe Gerisi Faaliyetleri

19 Mart 2019

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ertan TAĞMAN

   Ortaçağ Bilgisayarı

  Usturlap Uygulaması

 

26 Mart 2019

Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL (MAKÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Bölümü Öğretim Üyesi)

 

Kapitalizm ve Ahilik

 

2 Nisan 2019

 

Prof. Dr. M. Necmettin BARDAKÇI

(S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

(Tasavvuf)

 

Günümüzde Tasavvuf ve Tarikatlar

 

 

4 Nisan 2019

 

Prof. Dr. Adnan KOŞUM (S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

 

Fizikî Mekanların Tazmininde Fıkhın Etkisi

 

29 Nisan 2019

Doç. Dr. Mim. Sertaç TÜMTAŞ (MAKÜ Fen- Edebiyat Fakültesi-Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

 

Göç ve Sosyal Dışlanma

 

 

7 Mayıs 2019

Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI (MAKÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Bölümü Öğretim Üyesi)

Hadislerde Yönetim ve Yöneticilik Temasının Güncel Değeri

 

14 Mayıs 2019

Doç. Dr. Ahmet ÇİÇEK

Fen Edebiyat Fakültesi Nanoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Nano Teknolojinin Hayatımızdaki Yeri ve Geleceği

 kalite