İslâm Kaynaklarının Oluşumu ve Özellikleri Konulu Sunumlarımız Başladı

Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü Araştırma Görevlisi Elmas Ruşen BARUT Hocamız tarafından Arap Dili ve Belâgati kaynaklarından olan lügatler ve dil çalışmaları hakkında bilgi verilen sunumda, lügat çalışmalarının başlangıcından kısaca bahsedilerek, lügat çeşitleri olan alfabetik lügatler ve mevzûî lügatler ile ilgili örnekler sunuldu. Bu bağlamda, telif edilen ilk lügatler hakkında muhtasar bilgilere yer verildi.

Arap dili gramerinin temeli olan dil çalışmalarının başlangıcına ve ilk dönemlerde özellikle nahiv alanında yapılan çalışmalara yer verilerek, başta Basra ve Kûfe nahiv ekolleri olmak üzere nahvin temelini atan ekollerden ve bunların mensubu olan dil âlimlerinden bahsedildi.

 Literatür bilgisi olması amacıyla, müelliflerin sarf ve nahiv alanında kaleme aldığı eserler tanıtıldı.

DUYURU İLE İLGİLİ RESİMLER
 
DİĞER DUYURULAR
11-01-2019
11-01-2019
18-12-2018
05-12-2018
04-12-2018
27-11-2018
31-10-2018
25-10-2018
24-10-2018
18-10-2018
Tüm Duyurular