BÖLÜMLER

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tefsir Anabilim Dalı

Hadis Anabilim Dalı

Fıkıh Anabilim Dalı

Kelam ve İtikadî İslam Mezhepleri Anabilim Dalı

Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Siyer-i Nebî ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

İslam Sanatları ve Dini Mûsiki Anabilim Dalı